Etablissements ENS

                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Etablissements d'enseignement

Autres établissements d'enseignement

    - PRI : e TIGUEMI EL JDID.
    - QUA : L ABOU BAKR SEDDIK.
    - PRI : s s TAGUENZALTE.
    - PRI : s s TALMASLA.
    - PRI : e TIMILAL.