Etablissements ENS

                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Etablissements d'enseignement

Autres établissements d'enseignement

    - PRI : CENTRAL SIDI HAJJAJ.
    - COL : BIR ANZARANE.
    - PRI : ALHOUSINE BNOU ALI.
    - PRI : ABOU BAKR ESSIDDIQ.
    - PRI : OULAD M RAH.