Etablissements ENS

                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Etablissements d'enseignement

Autres établissements d'enseignement

    - PRI : ss CHARIF IDRISSI RGAYG.
    - PRI : ss CHARIF IDRISSI.
    - PRI : ss SALAH EDDINE al ayoubi .
    - QUA : L AL MAJD.
    - PRI : ss MAARRI.