Etablissements ENS

                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Etablissements d'enseignement

Autres établissements d'enseignement

    - PRI : Ouled Ayad.
    - PRI : OUKBA BNOU NAFEE CENTRE.
    - PRI : ZROUG.
    - PRI : REGRAGA CENTRE.
    - QUA : Lycée qualifiant EL AMRIA.