Etablissements ENS

                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Etablissements d'enseignement

Autres établissements d'enseignement

    - PRI : ecole IBNOU TOFAIL.
    - QUA : lycée essalam qualifiant.
    - QUA : lycee ERRHAMNA technique.
    - PRI : ecole EL FADILA.
    - COL : lycee EL MASSIRA collegial.