Etablissements Sportifs

                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Etablissements sportifs

Autres établissements sportifs

    - : Stade municipal d'Aït Melloul.
    - : Stade Ahmed Fana DCHEIRA.
    - : Stade Municipal Inzegane.
    - : Salle Dcheira.
    - : Centres socio-sportifs de proximité DCHEIRA.