Etablissements ENS

                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Etablissements d'enseignement

Autres établissements d'enseignement

    - QUA : toulal.
    - QUA : noyau qua benhamdoun kertili.
    - PRI : AL HAFID BEN HAJAR.
    - PRI : AL OUAHDA.
    - COL : ibn hamdoune kertili.