Etablissements ENS

                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Etablissements d'enseignement

Autres établissements d'enseignement

    - PRI : MOKNASSAT.
    - PRI : CHEKAFIA-CHTIKIA.
    - PRI : NOUASSER.
    - PRI : ZHEIR.
    - PRI : SIDI ALLAL TAZI.