Etablissements ENS

                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -

Etablissements d'enseignement

Autres établissements d'enseignement

    - PRI : ss TAGOUNITE.
    - COL : c nassrate.
    - QUA : l MOULAY ELMEHDI SALHI.
    - PRI : ss BENI S BIH.
    - QUA : l ouTMAN IBEN AFANE.